Vítáme Vás na stránkách lepsicholesterol.cz.

Kardiovaskulární onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí v České Republice, umírá na ně v současnosti téměř polovina obyvatel.

Na rozvoji a vzniku kardiovaskulárních onemocnění, jako jsou například infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda, se podílí řada faktorů, z nichž velmi důležitým je také krevní cholesterol. Zvýšená krevní hladina celkového a zejména “zlého” cholesterolu (jeho frakce LDL) přispívá k rozvoji aterosklerotických plátů v tepnách, které následně vedou k ucpání těchto tepen a vzniku kardiovaskulárních příhod.

Cílem těchto stránek je informovat veřejnost o rizicích spojených s vysokým cholesterolem a možnostech jeho ovlivnění životním stylem nebo léky.