Dobrý a zlý cholesterol

Cholesterol je přenášen krví připojený k bílkovinám. Tyto kombinace bílkovin a cholesterolu se nazývají lipoproteiny. Možná jste slyšeli o různých typech cholesterolu v závislosti na tom, jaký typ cholesterolu lipoprotein nese. Jsou to:

  • Lipoprotein s nízkou hustotou (LDL). LDL nebo “špatný” cholesterol přenáší částice cholesterolu z jater do ostatních tělních tkání. LDL cholesterol přispívá k ukládání tuků ve stěnách tepen a tím i k rozvoji aterosklerózy a jejích komplikací.
  • Lipoprotein s vysokou hustotou (HDL). HDL nebo “dobrý” cholesterol vychytává cholesterol ve tkáních a přenáší jej zpět do jater.

Vámi ovlivnitelné faktory, jako je obezita, nízká fyzická aktivita a nezdravá dieta, přispívají k vysokému LDL cholesterolu a nízkému HDL cholesterolu. Jejich hladina ale může být také ovlivněna dalšími dědičnými faktory, které ovlivňují schopnost buněk vychytávat cholesterol z krve, nebo vedou k jeho vyšší tvorbě.