Nové léky snižující cholesterol

V současnosti probíhá intenzivní výzkum nových léků, snižujících cholesterol. Tyto nové léky snižují cholesterol jinými mechanismy, než v současnosti nejčastěji užívaná skupina statinů. Díky tomu jsou velmi dobře snášené. Měly být v blízké budoucnosti příslibem zejména pro ty pacienty, kteří stávající léky (např. statiny) netolerují z důvodu nežádoucích účinků.

Máte zájem se zúčastnit klinického hodnocení s novým lékem snižujícím cholesterol, který má velmi nízký výskyt nežádoucích účinků?

Vyplňte prosím následující dotazník:

Klikněte zde