Jaký mám mít cholesterol?

Jelikož na rozvoji a vzniku kardiovaskulárních onemocnění se podílí hlavně LDL-cholesterol, zahajuje se a řídí léčba dyslipidémie v první řadě podle jeho výše.

V závislosti na věku, přítomnosti rizikových faktorů a prodělaných onemocnění lékař doporučí v případě zvýšeného cholesterolu buď jeho ovlivnění stravou a režimovými opatřeními, nebo nasadí léky k jeho snížení.

Nejpoužívanějšími léky ke snížení hladiny cholesterolu v krvi jsou v statiny, snižující jeho tvorbu v játrech. Velmi intenzivní medicínský výzkum v posledních dekádách nedávno potvrdil tzv. LDL princip: čím více snížíme LDL cholesterol léčbou, tím více se snižuje výskyt kardiovaskulárních příhod.

U zdravé populace by hodnoty LDL cholesterolu v séru měly být nižší než 3 mmol/l.

U osob, které současně mají další rizikové faktory, jako je například vysoký krevní tlak, diabetes mellitus, onemocnění ledvin nebo kouří, jsou doporučované cílové hodnoty nižší, <2,6 mmol/l.

U pacientů, kteří již prodělali infarkt myokardu, cévní mozkovou příhodu nebo jiné cévní onemocnění, by měla být léčbou dosažena jeho hladina <1,8 mmol/l.